วิธีดูแลตับและเคล็ดลับดูแลตับให้แข็งแรง สามารถทำได้ดังนี้

โรคตับอักเสบบีนั้นไม่มียารักษาให้หายขาดได้

ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวยาที่รักษาให้หายขาดได้ก็ตาม แต่ทว่าก็มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส และมี เคล็ดลับดูแลตับให้แข็งแรง เพื่อช่วยลดความเสียหายของตับและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งตับได้ และยังช่วยซ่อมแซมตับอีกด้วย ทางแพทย์จะแจ้งให้ทราบหากเราจำเป็นต้องใช้ยาและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

 ถ้าหากเรานั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ยาทางแพทย์จะส่งเราไปหายังผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องตับโดยเฉพาะ

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจะสามารถอธิบายถึงยาฃนิดต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้คอยแนะนำยาที่ดีที่สุดสำหรับเรา และถ้าหากเราไปพบแพทย์ผู้เชียวชาญแล้ว เราจะต้องไปพบเป็นประจำเมื่อเราเริ่มใช้ยา ถ้าเกิดเราใช้ยาแล้วมีปัญหาไม่ควรเลิกใช้ยาเองควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทราบของเราทราบว่าเราใช้ยาใดๆที่มาจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพรหรือยาแบบดั้งเดิม เพราะอาจจะมีผลต่อตับหรืออาจทำให้ยาไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำว่ายาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณอันไหนที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีทีป้องกันโรคตับอักเสบบีที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิดของเรา

เนื่องจากในประเทศออสเตรเลียมีการเสนอให้ฉีดวัคซีนป้องกกันโรคตับอักเสบบีฟรีให้กับทารถที่พึ่งเกิด และจะต้องฉีดซ้ำอีกภาบในระยะเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปี แรก เพื่อที่ยาจะได้ป้องกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนนี้ฟรีสำหรับเด็กและวัยรุ่น และยังมีการฉีดฟรีให้กับสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นโรคตับอักเสบบีอีกด้วย

 เราสามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคนี้ได้ด้วยการ ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมพัสเลือด ไม่ใช้มีดโกนหรือแปรงสีฟัน ให้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ควรทำสะอาดบาดแผล ปิดบาดแผลให้เรียบร้อย เป็นต้น

เราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะเนื่องจากในสมัยนี้โรคได้กลายสายพันธุ์มาค่อนข้างเยอะจึงทำให้โรคเกิดขึ้นได้และยาก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในบางโรค ดังนั้นการศึกษาและป้องกันจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างมากที่สุด