หวย ความเชื่อ และวิถีชีวิต

หวยคำสั้น ๆ ที่แฝงไปด้วยความหวังและความเชื่อของคนไทย โดยคนไทยนั้นนิยมเสี่ยงโชคหรือเล่นหวยกันอย่างแพร่หลาย และการเสี่ยงโชคนั้นก็ผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งโชคลาภหรือตัวเลขซึ่งมีวิธีการหรือการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละถิ่นฐานและความเชื่อของแต่ละบุคคลในถิ่นฐานนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การแปลความหมายจากความฝัน ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ ว่าการ “ตีหวย” จากความฝันของนักเสี่ยงโชค

โดยความฝันที่มีเรื่องราวแตกต่างกันในแต่ละครั้งก็จะถูกนำมา “ตีหวย” ทำให้นักเสี่ยงโชคได้ลุ้นและฝากความหวังไว้กับความฝันนั้นว่าจะแปรเปลี่ยนเป็นโชคลาภให้ได้ร่ำรวยเงินทองต่อไป การได้มาซึ่ง“ตัวเลข” นั้นยังมีอีกมากมายหลากหลายความเชื่อ ดังเช่นการ “ขอหวย” ซึ่งการ “ขอหวย” นั้น ก็ขึ้นแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนแต่ละท้องถิ่นอีกเช่นกัน

เราอาจเคยได้ยินการ “ขอหวย” กับพระ โดยการ “ตีหวย” จากการดูตัวเลขในขันน้ำมนต์ที่พระใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ  การ “ขอหวย” กับเทพเจ้า – คนทรงโดยการสวดมนต์ภาวนา หรือบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภและตัวเลขการ “ขอหวย” กับต้นไม้ โดยการขูด ลูบ โดยหวังว่าจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์จากต้นไม้ที่จะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขสำหรับการลุ้นหวยลุ้นโชค หรือแม้กระทั่ง การ“ขอหวย”กับคนตาย โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษหรือคนในครอบครัวที่เสียชีวิตนั้นจะคอยช่วยเหลือและบรรดาลโชคลาภให้กับคนในตระกูลความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้อาจแสดงให้เห็นวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนแต่ละถิ่นฐาน

ซึ่งมีอาจความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกต่างกันแต่กลับถูกถ่ายทอด ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แม้จะเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถรับรู้ซึมซับเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เราเริ่มมีความทรงจำ มีความคิด และมีความเชื่อ ทำให้เกิดความอยากรู้ อยากลอง หรืออาจเพียงเพื่อต้องการจะพิสูจน์สมมุติฐานและวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้น

จะเห็นได้ว่า การตีหวยหรือการขอหวย นั้นอยู่คู่กับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนาน แม้เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีหลักประกันว่าการประพฤติปฏิบัติใด ๆ จะได้มาซึ่งหวย(ตัวเลข) ที่ถูกต้อง แต่เราก็จะยังคงเห็นการประพฤติปฏิบัติเหล่านี้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป ตราบเท่าที่ยังมีผู้ซื้อผู้ขาย ผู้ที่มีความเชื่อ และรางวัลที่คอยเย้ายวนให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายได้ลอง “เล่นหวย” แต่ที่สำคัญเราอาจต้องพึ่งระลึกไว้เสมอว่าทุกการเสี่ยงโชคนั้น มีทั้งคนได้และคนเสีย

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ยังไง